FORGOT YOUR DETAILS?

Δηλώστε συμμετοχή ως εθελοντές

Είναι η κινητήρια δύναμη του συλλόγου

εθελοντές και εθελόντριες της Λάμψης

Οι δράσεις του Συλλόγου «Λάμψη», αφορούν ένα ευρύ πεδίο κάλυψης αναγκών, τόσο των παιδιών που νοσούν από νεοπλασματικές ασθένειες, όσο  και των οικογενειών τους. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εθελοντική προσφορά  των μελών και των φίλων του Συλλόγου. Οι εθελοντές μας, συνθέτουν μια ομάδα ανθρώπων με δημιουργικότητα και προθυμία, που στέκεται δυναμικά δίπλα σε κάθε δράση μας με ανιδιοτέλεια και υπερβαίνοντας  κάθε προσωπικό κίνητρο. Αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της «Λάμψης», το οποίο λειτουργεί, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών που νοσούν, με απώτερο στόχο τους τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας έως την ίαση των παιδιών αυτών και την ομαλή τους επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Τρόποι εθελοντικής συνεισφοράς

  • Καθημερινή παρουσία στα τμήματα: Οι καθημερινές ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών που νοσηλεύονται, καλύπτονται από την Ομάδα Εθελοντών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Ειδικές περιστάσεις/ δρώμενα: Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στα παιδο-ογκολογικά τμήματα, διοργανώνουμε διάφορα δρώμενα, με ιδέες των παιδιών που νοσηλεύονται αλλά και των εθελοντών που τα απασχολούν καθημερινά. Σε αυτά τα δρώμενα συμμετέχουν εθελοντικά και άτομα (ή ομάδες) που δε παρευρίσκονται καθημερινά στα τμήματα, αλλά μπορούν να συνεισφέρουν με βάση τις δεξιότητές τους, όπως μουσική, χορός, θέατρο, κλόουν κ.α. με στόχο τη μετάδοση μηνυμάτων χαράς και αισιοδοξίας.

.

Βασική δραστηριότητα της «Λάμψης» είναι η διοργάνωση ή/και η συμμετοχή της σε διάφορες εκδηλώσεις. Στόχος είναι, αφενός, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον παιδικό καρκίνο και τη δράση του Συλλόγου, και αφετέρου, η οικονομική ενίσχυση του έργου της «Λάμψης». Οι εθελοντές μας είναι πάντοτε εκεί, βοηθώντας στην διοργάνωση, τη στελέχωση και τη διεκπεραίωση των εκδηλώσεων αυτών.

Οι επαγγελματίες εθελοντές του Συλλόγου, προερχόμενοι από διάφορους χώρους (π.χ. φωτογράφοι, καθηγητές, μεταφραστές, τεχνικοί κ.α.), προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς όποτε παρίσταται αντίστοιχη ανάγκη.

Επιλογή εθελοντών / 'Εναρξη δράσης

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές επιλέγονται μετά από προσωπική συνέντευξη με την υπεύθυνη εθελοντών του Συλλόγου. Ο τομέας στον οποίο ενεργοποιούνται οι εθελοντές, συνδιαμορφώνεται μαζί με τους ίδιους, ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, πάντοτε με άξονα τις ανάγκες του Συλλόγου και τη διαθεσιμότητα του κάθε εθελοντή. Όσοι επιλέγονται, εκπαιδεύονται και προσφέρουν την εργασία τους με την εποπτεία και τη συνεχή υποστήριξη του επαγγελματικού προσωπικού.

Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών

 


Ξένες γλώσσες

Άδεια οδήγησης

Άλλες γνώσεις / δεξιότητες

Προηγούμενη εθελοντική / επαγγελματική εμπειρία

Επιθυμώ να προσφέρω εθελοντικό έργο

Χρόνος / διαθεσιμότητα

Πώς μάθατε για εμάς;

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΑΜΨΗ», δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Για το λόγο αυτό, επενδύουμε χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούμε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και κυρίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@lampsi.org.
Με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας συλλέγουμε από εσάς και θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδας μας, τα οποία θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου μας.

  • Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας στοιχεία για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών και Ελεγκτικών Αρχών) για το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
  • Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lampsi.org . Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.
  • Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του, ως οφείλουμε, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώματά σας, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του διαστήματος των τριάντα ημερών. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας στα αιτήματά σας.
  • Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΛΑΜΨΗΣ, είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα του συλλόγου, στη διεύθυνση Κλεάνθους 5, Τ.Κ. 54453, Θεσσαλονίκη είτε αποστέλλοντας αίτημά σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@lampsi.org, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε άμεσα να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

TOP